Kỹ Năng Lãnh Đạo

Làm gì để phát huy nội lực tìm tàng của nhân viên?

Tuy không còn làm việc với nhau nhưng vài tháng chúng tôi vẫn gặp nhau để trao đổi với nhau về công việc và gia

Phương pháp phòng ngừa gian thương trong kinh doanh

Đây cũng chính là insight của các nhà phân phối, nếu các bạn lưu ý và những vấn đề này thì các bạn đàm phán

Lòng trắc ẩn dưới góc nhìn của doanh nhân

Với quan điểm này chúng ta thấy doanh nhân là một sứ mệnh & bạn được xã hội, số phận, bản thân giao phó. Nếu

“Mối thù với sếp” có thể tận dụng được để phát triển công ty?

Giải pháp khác là luôn làm cho sales thấy mình một đằng bị ép vào kỷ luật, một đằng được thông cảm và thấu hiểu

Kĩ năng giúp giải quyết vấn đề theo phương pháp McKinsey

Note: Đây là 1 bước khó, không dễ để hiểu sâu và thực hành nên nếu các bạn có câu hỏi gì thì cứ comment

Những lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp bạn là gì?

Về vốn liếng, bạn khó lòng hơn họ đấy. Họ giàu hơn bạn tưởng nhiều. Nếu đối thủ của bạn là doanh nghiệp đa quốc