donald trump

3 chiến thuật trong cách tiếp thị chính trị của Donald Trump

Khó có thể nói xã hội Mỹ bị tác động đến mức nào bởi các chuyên gia của Trump tại một thời điểm cụ thể,